En renskötar hustrus vardag En renskötar hustrus vardag -

Detta är vår åsikt

om renbetes koventionen. jag brukar ju inte skriva något om politik här. Men efter många påtryckningar på samisk media som inte vill ta in vårt press medelande så lägger jag ut det här istället. Vet inte om det har att göra med att vi är "bara" unga samiska kvinnor som har en åsikt eller om det bara är för mycket viktigare nyheter att rapportera om som gjort att vi inte nått fram.

Men här är det i varje fall. läs och kommentera. maila eller ring om ni känner för det.

Pressmeddelande                                                          

2010-09-27

 

 

Ingrid Inga har inte förankrat sitt agerande i Samelandspartiet

 

Sametingets styrelse har beslutat att säga nej till nuvarande förslag till renbeteskonvention. Samtliga ledamöter i Sametingets styrelse stöder beslutet förutom Ingrid Inga som har reserverat sig. I sameradion uttalar Ingrid Inga att hennes åsikt är att konventionen ska tillstyrkas och att detta är förankrat i Samelandspartiet.

 

-         Renbeteskonventionen är en fråga som splittrar partiet och vi är många som inte delar partiledarens uppfattning. Vidare anser jag att partiet inte har genomlyst problematiken på ett förtroendeingivande sätt säger Sylvia Simma, ledamot för Samelandspartiet.

 

Det finns inget formellt beslut i Samelandspartiet för ett ja till konventionen. Det är inte partiets åsikt som Ingrid Inga framhåller i media.

 

-         Vi tar ett starkt avstånd från Ingrid Ingas uttalande om att det enbart är vissa områden som ska höras i frågan, säger Margret Fjellström, ledamot i Samelandspartiet.

 

Det är många samebyar som drabbas allvarligt om konventionen skulle antas av riksdagen. Betesmarker kommer troligtvis att gå förlorade för all framtid och med det även jakt och fiskerätten på dessa områden. Det här är en mycket större fråga än vad Samelandspartiets ordförande verkar göra det till.

 

-         Det här är en fråga som rör den gränsöverskridande renskötseln men även samernas grundläggande rättigheter, konstaterar Christina Åhrén, vice styrelseordförande i Samelandspartiet.

 

Renbeteskonventionen är inte enbart en praktisk administrativ fråga rörande omfördelning av landområden mellan samebyar i Sverige och renbetesdistrikt i Norge utan en fråga om landrättigheter för svenska samer, erkända i lappkodicillen som håller på att förhandlas bort utan att samebyarna vare sig kan överklaga beslutet eller har gett sitt mandat till en sådan förhandling.

 

-         Ett ja till den här konventionen ger enorma konsekvenser för enskilda. Det är inte förenligt med Samelandspartiets ideologi och politik att offra enskilda renskötares framtid, fortätter Christina Åhrén.

 

-         Samelandspartiets politik är inte heller att offra hela det samiska folkets grundläggande rättigheter för att någon ska kortsiktigt få det lite bättre. För det är det frågan handlar om – långsiktigt nedmontering av samernas sedvanerätt, konstaterar Sylvia Simma.

 

Både DO och advokatsamfundet varnar för att renbeteskonventionen inte är rättsäker. Det är tunga instanser som gör mycket kritiska uttalanden. Renbeteskonventionen bryter mot Sveriges grundlag samt mot Europakonventionen.

 

-         Det finns bara ett alternativ och det är att säga nej, avslutar Margret Fjellström.

 

 

För kontakt

Christna Åhrén, viceordf i Samelandspartiet, 070- 286 77 77

Sylvia Simma, ledamot i plenum, 070-288 32 24

Margret Fjellström, ledamot i plenum 070-365 00 56


eller vad tror du?
Postat av: Anders-Erling Fjällås

Jag vet inte om Ingrid är så helt fel ute som ni tycks tro. Ett medlemsmöte med partiet kanske skulle ge en bättre bild av situationen. Många i Norrbotten är beroende av en fungerande konvention för att det praktiskt ska fungera i vardagen och har kanske inte möjlighet att fortsätta leva i det vakuum och det kaos som norsk lag kontra lappkodicillen skapat. Det är inte ett komplett förslag men det ger kanske möjligheter att komma vidare om det blir får nån form av gemensam grund att stå på (samebyar och renbetesdistrikt). Utgångspunkten trots allt är ju att renskötsel på bägge sidor om riksgränsen ska ges möjligheter att fortleva och ett fortsatt konventionslöst tillstånd riskerar att förvärra motsättningarna mellan norska och svenska samer till det stadium då det kommer att ta väldigt lång tid att återskapa ett klimat av ömsesidigt förtroende. Däremot hade det varit önskvärt att dela på DS 2010:22 i en administrativ del samt områdesprotokollen och yttra sig separat i varje del såsom norska sametinget har gjort. Men det verkar inte som det är en framkomlig väg.

2010-09-30 @ 20:43:50
Postat av: Sylvia Simma

Hej Erling!Vi menar inte att vi ska ha ett konventionslöst tillstånd utan det förslag som nu ligger från Sametingets styrelse handlar om att jobba skyndsamt fram ett nytt konventionsförslag.

Allt är inte dåligt i det här förslaget - och en konvention behövs! Men det fungerar så att vi måste undanröja det här förslaget innan det blir aktuellt att börja prata om ett nytt förslag.

Det förslag som ligger nu har alldeles för långtgående konsekvenser för att vi ska våga förs godkänna konventionsförslaget och sen komma med önskemål om ändringar.Ett nytt förslag kan arbetas fram ganska snabbt, om den viljan finns hos oss själva.

2010-09-30 @ 21:32:30
Postat av: Anders-Erling Fjällås

Ett nytt förslag kan inte arbetas fram snabbt! Det är därför det har tagit 12 år eller nånting att komma fram till det här förslaget. Vissa områden går det inte att komma överens. Det behövs en konvention nu och inte om ytterligare flera år som Mattias Å sa i talarstolen i Umeå då jag efterlyste en konsekvens av ett nej. Visst det kanske kommer en ny konvention om ett tag men väntan på den kan visa sig mera förödande för den praktiska renskötseln. Samt att man får komma ihåg att det är vi som är aktiva som får betala priset ute i fält på det här konventionslösa tillståndet. Vidare så är risken väldigt stor att 1972 års konvention kan bli gällande och den har vi sagt nej till redan 2005 därför att den var ännu sämre än det förslag som nu ligger.

2010-10-01 @ 09:44:45

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0